Quartz Champagne, bidrag i förpackningstävling för Billerud Korsnäs.


︎ Förpackning, koncept, trycksak.