Alma Löv Museum är ett samtidskonstmuseum i Värmland. Det består av ett tiotal paviljonger utspridda i naturen och en stor huvudbyggnad med både teatersalong, utställningssalar och café.


︎ Logotyp, grafisk identitet, trycksaker.